Ny Rapport: Miljöteknik på besök

Ny Rapport: Miljöteknik på besök


Sverige tar emot uppskattningsvis minst 100 000 besökare per år. Stockholmsregionen står för de flesta besöken och intressenterna besöker såväl miljöteknikföretag som kommuner och stadsutvecklingsområden. Stockholms främsta besöksobjekt är Hammarby Sjöstad med 13 000 besökare per år, fördelat på 12-15 besök i veckan.

I denna rapport utvärderas effekter och värden från technical visits i Stockholmsregionen.

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten.