En plattform för miljöteknikföretag

En plattform för miljöteknikföretag

Stockholm Cleantech arbetar med ett femårsperspektiv. Målen är höga. Stockholm Cleantech ska vara den självklara regionala plattformen för miljöteknikföretag. Stockholm Cleantech ska fylla en viktig roll som brygga mellan företagen och exempelvis KTH, SBR, IVL eller myndigheter och utgöra en mötes- och utställningsplats för företagen. Via Stockholm Cleantech får företagen de kontakter de behöver exempelvis mot EU eller forskningsinstitutioner.

Stockholm Cleantech är kända för att ha den högsta affärsnyttan av alla nätverk genom att vara en fortsättning på Stockholms Miljöteknikcenter. Stockholm Cleantech är en viktig aktör i regionen och kommer att ha bra relationer med branschorganisationer och andra näringslivsfrämjande organisationer som arbetar inom miljöteknikområdet. Stockholm Cleantech ska bidra till affärer i miljöteknik från Stockholmsföretag.

Grundbulten i Stockholm Cleantech är att samarbete och samverkan öppnar nya möjligheter till affärer för miljöteknikföretagen i regionen. Genom att skapa relevanta samlingspunkter erbjuder Stockholm Cleantech något till både företag i branschen och de organisationer som jobbar med dem.

 

Genom Stockholm Cleantech får många företag stöd och hjälp

  • Genom Stockholm Cleantech kommer företag enklare i kontakt med stora organisationer som kan hjälpa till med utveckling, startup-arbete, investeringar och exportaffärer.
  • Stockholm Cleantech hjälper miljöteknikföretag ut på exportmarknaderna.
  • Stockholm Cleantech kan ge små företag större resurser.
  • Genom Stockholm Cleantech kommer många företag i kontakt med många andra. Det ger större möjligheter till affärer.

Stockholm Cleantech förmedlar kunskap och erfarenhet.

  • Med tunga organisationer i ryggen behärskar Stockholm Cleantech alla moment i att framgångsrikt utveckla och sälja miljöteknik.
  • Stockholm Cleantech samlar kompetens från sina partners KTH, IVL, STING och SBR och gör deras värdefulla kunnande tillgängligt för företagare inom miljöteknik.
  • Företag som är med i Stockholm Cleantech har kunskaper som kommer att kunna delas med andra.

Stockholm Cleantech ska stödja företag att hävda sig i konkurrensen på världsmarknaden

  • Initiativ och projekt för att utveckla och marknadsföra miljöteknik startas i många länder. Stockholm Cleantech ska ge företag från Stockholmsregionen möjlighet att hävda sig i konkurrensen.
  • Behoven är stora och därmed är möjligheterna enorma. Sverige och svenska företag har ett mycket gott rykte inom miljöteknik. Vi inom SC ska hjälpa svenska företag att expandera och föra ut sina idéer.

Stockholm Cleantech bygger på erfarenhet

Stockholm Cleantech är fortsättningen på Stockholms Miljöteknikcenter som under flera år genomfört många lyckade projekt för att exportera miljöteknik. 130 företag har deltagit. 14 nya företag har kunnat starta och 33 nya arbetstillfällen har skapats. Till det kommer att 16 större investeringar gjordes i Stockholmsregionen och 22 företag blev involverade i FoU-projekt.

Vi erbjuder Affärer och & FoU

Vi hjälper dig att visa upp ditt företag för internationella kunder.

Läs mer

Kontakta Stockholm Cleantech

Stockholm Cleantech
c/o IVL Svenska Miljöinstitutet
Box 210 60, 100 31 Stockholm

Besöksadress
Valhallavägen 81,
Östra Station, Stockholm

För frågor

Johan Strandberg (Studiebesök)
E-post: johan.strandberg@ ivl.se

Östen Ekengren (Ordförande)
E-post: osten.ekengren@ ivl.se