Stockholm Cleantech styrelse

Styrelsen i Stockholm Cleantech består av 10 ledamöter, av vilka de flesta representerar miljöteknikföretag aktiva i regionen.

Styrelsens medlemmar

 

Östen Ekengren 
(Ordförande)
Vice VD, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

Hanna Eriksson Lagerberg
(Kassör)

 

 

Emelie Johansson

Emelie Johansson
Projektledare,
KTH Näringslivssamverkan

 

 

 Klas Lange porträtt

Klas Lange,VD
Weda Poolcleaner

 

 

Irena Lundberg, Affärsutvecklare
Stockholm Business Region Development

 

 

Thomas Wildig, VD
Arvalla

 

Carl Axel Olsson,
Vallentuna FöretagarCentrum

 

Sten-Åke Barr,
Senior Advisor - Business Developer

 

Miriam Åslin,
Xzero

 


Anders Södergren, VD
RecondOil AB