En operativ plattform för alla intressenter inom Svensk miljöteknik

En operativ plattform för alla intressenter inom Svensk miljöteknik

Stockholms Cleantech syftar till att skapa konkret samverkan mellan privata och offentliga aktörer så att det främjar:

  • Kunskapsutveckling hos företag och andra aktörer
  • Spridning och försäljning av goda miljölösningar
  • Kostnadseffektiv samordning av regionala resurser
  • Nya kontakter och synergier mellan aktörer och nivåer

Som operativ plattform bygger Stockholms Cleantech upp olika serviceverktyg:

  • Visningar av demoobjekt med bokning via nätet
  • Mötesplatser på nätet, IVL Campus KTH m. fl. ställen
  • Kvalificerat FoU-stöd till nya miljölösningar
  • Hjälp med konsortiebildningar och finansieringar
  • Seminarier och utbildningar om miljöteknik
  • Resurspooler för kunskap, lokaler och kringservice.


Nyckelordet för att åstadkomma allt detta är samarbete. Det innebär en nära dialog med framförallt företagen och deras övriga nätverk men också med regionala och lokala affärsrelaterade organisationer som Stockholm Business Region, Stockholm Business Alliance, Vallentuna FöretagarCentrum.

Läs mer om SMTC:s erbjudanden